Riešenia / Služby

Spoločnosť E - Bio Group, s.r.o v oblasti komplexnej realizácie bioplynových staníc vrátane dodávky technológií úzko spolupracuje so zahraničnými partnermi s bohatými niekoľkoročnými skúsenosťami najmä z Českej republiky a Nemecka. Realizácie sa osvedčili a záujem o výstavbu bioplynových staníc vďaka úprave legislatívy a podpory štátu stále narastá.

 

Ponuka služieb spoločnosti E - Bio Group, s.r.o:

 

  • zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie

  • komplexná dodávka a realizácia stavebných častí

  • zabezpečenie komplexnej dodávky a montáže technológií

  • komplexný servis a údržbu stavebných častí

  • zabezpečenie záručného a pozáručného servisu technológií

  • zabezpečenie zaškolenia obsluhy a prevádzky

  • komplexná inžinierska a poradenská činnosť pri ponúkaných službách