Aktuálny projekt

Najnovšiu  BpS, na báze mokrej fermentácie, plánuje spoločnosť EBG s.r.o. postaviť a spustiť do prevádzky vo Východoslovenskom kraji (SK), okres Bardejov, v katastri obce Hertnik. Projekt pripravujeme v úzkej spolupráci s miestnym poľnohospodárskym podnikom AGRO Čergov s.r.o., ktoré bude exkluzívnym dodávateľom potrebných surovinových produktov pre BpS a tým si zároveň stabilizuje dlhodobo svoj výrobný program. Pri prevádzke BpS využijeme najnovšie poznatky z oblastí fermentácie rastlinných surovín a použijeme najmodernejšie technológie dovoľujúce  získať maximum energie v našom výrobnom procese.

 

Viac  o projekte >>