Novinky

Archív noviniek


28.04.2010

Aktuálny projekt


Najnovšiu BpS, na báze mokrej fermentácie, plánuje spoločnosť EBG s.r.o. postaviť a spustiť do prevádzky vo Východo-slovenskom kraji (SK), okres Bardejov, v katastri obce Hertnik. Projekt pripravujeme v úzkej spolupráci s miestnym...
>> viac
28.04.2010

Plánovaný projekt


Naša prvá BpS (s výkonom 600 kWh) na Západnom Slovensku, kataster obce Bánov (okres NZ), kde plánujeme využívať BpS nielen na výrobu ekologicky čistej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov...
>> viac
28.04.2010

URSO


Platná legislatíva v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Platný zákon o Energetike NR SR z 09/2009 a výnosy URSO na r. 2010.

>> viac
28.04.2010

Partneri: BPS firmy Gicon


Spoločnosť GICON Gmbh je našim partnerom od r.2009 pri poskytovaní konzultácií, odborných znalostí a pri návrhoch riešení a príprave projektov ohľadne suchej a mokrej fermentácie, ktorými disponuje v rámci...
>> viac